Úvod

Milí priatelia,
začína ďalší rok a veríme, že aj s funkčnou aktualizovanou internetovou stránkou. Minulý rok sme symbolicky ukončili premiérou divadelného predstavenia „Vec: Žiadosť o prijatie“ ktorou bolo završené desiate výročie divadla Dúhadlo. Veríme, že aj tento rok sa nám podaria s deťmi tak nádherné akcie a programy ako doteraz a budeme všetci rásť v ľudskosti spolu s našimi deťmi. Oficiálny začiatok nového roka by sme chceli osláviť spoločnou kapustnicou tretiu januárovú sobotu.
Združenie UP-Down syndrom