Projekty 2012

PODPORA INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA

Projekt Inkluzívneho vzdelávania je zameraný na deti s DS zaradené v hlavnom vzdelávacom prúde a deti, ktorých rodičia sa usilujú o ich inkluzívne vzdelávanie v bežných základných školách. V rámci skupiny je činnosť zameraná na rodičov, súrodencov, učiteľov a asistentov učiteľa, spolužiakov, študentov pedagogiky v spolupráci s odborníkmi.

Cieľom projektu je príprava, vypracovanie a zverejnenie manuálu inkluzívneho vzdelávania pre rodičov pri začleňovaní detí s DS do hlavného vzdelávacieho prúdu.

Vzdelávanie sa bude sprostredkúvať pomocou
5 rodičovských stretnutí počas roka 2012 (21. január 2012 fotoalbum, 14.4.2012, 19.5.2012 fotoalbum, 29.9.2012, november) a 2 seminárov. Fotky z prvého seminára

Čítať viac…