Ľudia za názvom

Štatutárni zástupcovia občianskeho združenia: Mária Gábrišová, Dušan Petrík, Ľubomír Vlček, Erik Forgáč, Ľubomír Štofaňák

Kontrolná rada: Eva Grebečiová, Lenka Dohányosová
Ekonóm: Ľubomír Vlček
PR a fundraising: Marína Korčoková
Koordinátor projektových prác a práca s dobrovoľníkmi: Mária Gábrišová
Špeciálne školstvo: Lenka Dohányosová a Adriana Pokryvková
Naši najmenší: Viera Vlčková, Gabriela Gašparová

Divadlo Dúhadlo: Lucia Kráľovičová, Erik Forgáč, Mária Gábrišová, Milota Milánová divadlo-duhadlo@googlegroups.com