Čo robíme

Aktivity občianskeho združenia sú zamerané najmä na vzájomnú pomoc a spolupatričnosť rodičov detí s Downovým syndrómom v bežnom živote.

Preto organizujeme špecializované kurzy pre rodičov aj deti podľa aktuálnej potreby, organizujeme voľnočasové kultúrne, športové a spoločenské podujatia pre deti a rodičov, aktívne pomáhame rodičom pri umiestňovaní detí do predškolských zariadení a škôl rôzneho typu, spolupracujeme s ostatnými podobne zameranými organizáciami doma aj v zahraničí a zabezpečujeme spoluprácu s našimi neodmysliteľnými pomocníkmi – s dobrovoľníkmi.