Tematické tvorivé dielne

13Tvorivé dielne sú organizované 1x v mesiaci, zvyčajne v sobotu, v priestoroch Materského centra Hojdana na Haburskej ulici v Bratislave. Dielne sú obyčajne tematicky ladené a zúčastniť sa ich môžu aj súrodenci, rodinní príslušníci a aj iné „nešpecifické“ deti.

 

 

O dátume konania dielní, čase ich začiatku a téme sa dozviete v rubrike „Aktuality“.

V minulosti sme zorganizovali napríklad tieto:

 

 

 


Hudobné Vianoce (2010):
 Tvorivá dielňa spojená so zdobením vianočného stromčeka, darčekmi a interaktívnym vystúpením hudobného dua Harmónia.

 

 

 

Maškarádnici, Maškaráda s Kobylkou, Jarné kvietkovanie, Koníkový deň, Rúčky rúčkovaté, Hudobné Vianoce – tvorivé dielne uskutočnené v roku 2009 a podporené grantom z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.

 

Kúzelníci a cirkusanti (2008): Integrovaná tvorivá dielňa v spolupráci s Materským centrom Hojdana

Snehuliakovo (2007): Veľká integrovaná tvorivá predvianočná dielňa, podporená Magistrátom Hlavného mesta SR Bratislava

Cesty nádeje (2006): Veľké tvorivé vianočné dielne, spojené s oslavami príchodu Mikuláša a s natáčaním vianočnej relácie STV Cesty nádeje – vysielané 21.12. a 22.12.2006 na STV 2 . Natáčanie sa uskutočnilo v decembri a prebiehalo v priestoroch Materského centra Hojdana na Haburskej ulici č.2 v Bratislave

Radostné zimovánky (2005): Vianočná rozprávková besiedka, veľká tvorivá dielňa v spolupráci s Materským centrom Hojdana, projekt podporila Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.

 

 

Rozprávková sobota (2004): Veľká hravá tvorivá dielňa pre deti, ktoré formou súťaží zdolávali prekážky na rozprávkových stanovištiach na ceste ku kráľovi Drozdia Brada, projekt zrealizovaný za výdatnej pomoci dobrovoľníkov z mládežníckeho občianskeho združenia Plusko