Škôločka v Hojdane

Integrovaný adaptačný program pre deti pred nástupom do materskej školy v podmienkach materského centra.

Viac informácií získate na www.hojdana.sk

O podmienkach prijatia dieťaťa s Downovým syndrómom do Škôločky Vás poinformuje Mária Gábrišová – tel. 0903 243 440.