Ďakujeme

Za poskytnutú finančnú, materiálnu a dobrovoľnícku pomoc a podporu ďakujeme všetkým, ktorí našim deťom a ich rodinám nezištne venovali svoj čas, záujem, snahu a financie:

 • Eset spol. s r.o.
 • Nadácia ČSOB
 • Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation
 • Nadácia SPP
 • Nadačný fond ČSOB Finančnej skupiny v Nadácii Pontis
 • Východoslovenská energetika a.s. (člen skupiny RWE)
 • Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
 • KPMG Sovensko s.r.o.
 • Henkel Slovensko s.r.o.
 • Johnson Controls International s.r.o.
 • Materské centrum Hojdana – Ružinov
 • najlepší dobrovoľníci na svete
 • všetci tí, ktorí brigádnicky priložili ruku k dielu vždy, keď to bolo potrebné…
 • „Ďakujeme Platforme rodín detí so zdravotným znevýhodnením za podporu a právnu pomoc, ktorú prostredníctvom právnej poradne vedenej JUDr. Katarínou Fedorovou, PhD. poskytli nášmu členovi pri úspešnom uplatnení nároku na komunikačnú pomôcku – iPad pre jeho syna.“

 

 

sppČSOB

open_society
Činnosť OZ UP-DOWN SYNDROM podporili Nadácia SPP prostredníctvom grantového programu OPORA, Nadačný fond ČSOB Finančnej skupiny v Nadácii Pontis, Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation prostredníctvom grantového programu na podporu inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže.

Spriatelené organizácie

www.hojdana.sk          www.downovsyndrom.sk

Špeciálna základná škola s materskou školou Karpatská 1, Bratislava